Dalo - Wedstrijdinfo en beloningssysteem


Algemeen

Beste ouders en atleten,

als bestuur vinden we het belangrijk dat onze atleten zoveel als mogelijk aanwezig zijn op de trainingen.

Onze trainers proberen hen in een goede conditie te brengen en de technieken aan te leren van de verschillende disciplines.

Voor de club en de trainers is het fijn om de resultaten van deze trainingen terug te zien in de wedstrijden.

 • Voor de wedstrijden die we zelf organiseren rekenen we erop dat men zoveel als mogelijk deelneemt.
 • Via de trainers worden jullie ook op de hoogte gebracht van de deelname aan wedstrijden van andere clubs of kampioenschappen.Beloningssysteem

Om dit alles te stimuleren hebben we als club een beloningssysteem opgezet waarbij je een mooi aandenken kan verdienen:


 • Je kan gedurende een volledig jaar punten verzamelen door deel te nemen aan wedstrijden van de VAL. Dit zijn zowel de veldlopen in de winter, pistewedstrijden en stratenlopen (VAL) in de zomer.

 • Per deelname aan een wedstrijd bij andere clubs kan je 1 punt verdienen.
 • Per deelname aan een wedstrijd georganiseerd door DALO kan je 2 punten verdienen.
 • Per deelname aan een kampioenschapswedstrijd kan je ook 2 punten verdienen.
 • De periode waarin je punten kan verzamelen loopt van 1 November tot 31 Oktober.

Hoeveel punten heb je nodig voor een aandenken:

 • Kangeroes en Benjamins krijgen er een vanaf 10 punten.
 • Pupillen tot en met Masters vanaf 15 punten.


Wij hopen dat dit voor iedereen een stimulans is om aan wedstrijden deel te nemen !!!


Hoe kan je vinden waar er wedstrijden zijn? waar kan je inschrijven?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • De trainers delen mee aan welke wedstrijden DALO als club zal deelnemen. Er zal die dag altijd een trainer of iemand van het bestuur aanwezig zijn. Vervoer naar de wedstrijden kan met eigen middelen of door samen te rijden.
 • Je kan ook zelf wedstrijden uitzoeken en hiervoor inschrijven op www.atletiek.nu
 • Als je ingeschreven bent voor wedstrijden rekenen we er op dat je ook aanwezig bent. Als je onverwacht toch niet kan, verwachten we natuurlijk dat je de trainer op de hoogte brengt.
 • Voor alle duidelijkheid: deelnemen is zoals altijd belangrijker dan winnen.